MONTÁŽ  A  SERVIS TEPELNÝCH  ZARIADENÍ

Harmann Plus s. r. o., Krátka 5, Dolné Lovčice 919 27

Krátla 5, 919 27 Dolné Lovčice
mobil. +421 905 727 611
e-mail: pharmann@harmann.sk

IČO: 47458054

IČ DPH: SK2023892090

DIČ: 2023892090

Vykonávame montáž podlahového vykurovania
systém VIEGA: plastový rozvod, medený rozvod

Vykonávame montáž klasického vykurovania
rozvod železom, rozvod plastom, rozvod meďou

Vykonávame montáže, opravy a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu 1000V.

Montáž a opravy parných horúcovodných kotlov II. triedy.

Montáž stabilných tlakových nádob.

Montáž, údržba a opravy plynových zariadení do 0,5 MW

Montáž a dodávka solárnej techniky


OPRÁVNENIA
na stiahnutie (pdf) :

VERNER
Technická inšpekcia 1547/4/2008 - TZ - S,O(OU) - Be1
Technická inšpekcia 190/4/2008 - PZ - O(OU,M,R) - Ac1,d,f,g1,g2,g3,h,i, Bc,d,f,g1,g2,h1,i
Technická inšpekcia 433/4/2008 - TZ - O(OU,R,M) - Aa2,a3,a4,b1,b2, Ba1,b1,b2bd1,d2,e1
Buderus
Technická inšpekcia 615/4/2008 - EZ - O(OU,M) - E2 - A
Viessmann

OSVEDČENIE:

*Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu 1000 V, v objektoch tr. A

*Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených plynových zariadení v rozsahu:

Ac2 - plnenie nádrží motorových vozidiel plynom podľa STN 38 6462

Ad - zásobovanie plynom (tlakové stanice) podľa STN 07 8304

Af - znižovanie tlaku plynu podľa STN 38 6417

Ag1 - rozvod plynov podľa STN 38 6410, STN 38 6420

Ag2 - plynovody z nekovových materiálov podľa STN 38 6415

Ag3 - acetylénovody podľa STN 38 6479

Ah - spotrebu plynov spaľovaním podľa STN 06 3003, STN 07 0703

Ai - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) STN 14 0647

Bc - plnenie kovových tlakových nádob do 10 Nm?/hod. vrátane podľa STN 38 6462

Bd - zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm?/hod. podľa STN 07 8304

Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa podľa STN: 38 417, STN 07 0703

Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane podľa STN 38 6420, STN 38 6502, STN 38 6462, STN EN 1775

Bg2 - prípojky z nekovových materiálov podľa STN 38 6415

Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa podľa STN EN 1775

Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW podľa STN 06 3003, STN 7 0703,

Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW podľa STN 06 1401 STN 0 0245

B4 - chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 13 kg do 25 kg vrátane STN 14 0647

- médium :

vykurovacie a technické plyny

*Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení v rozsahu :

Aa2 - Kotly parné a kvapalinové II. trieda

Aa3 - Kotly parné a kvapalinové III. trieda

Aa4 - Kotly parné a kvapalinové IV. trieda

Ab1 - Tlakové nádoby stabilné IV. trieda

Ab2 - Tlakové nádoby stabilné III. trieda

Ba1 - Kotly parné a kvapalinové V. trieda

Bb1 - Tlakové nádoby stabilné II. trieda

Bb2 - Tlakové nádoby stabilné I. trieda

Bd1 - Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para I. trieda

Bd2 - Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

Bezpečnostné zariadenia :

e1 - Zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

*Montáž rozvodov ÚK - oceľové rozvody,

- medené rozvody

- plastové rozvody

- podlahové vykurovanie

*Montáž solárnych vyhrievacích panelov

*Montáž rozvodov vody v priemyselných a bytových objektoch

*Montáž vnútornej kanalizácie v objektoch

*Pomocné stavebné práce, natieračské a izolatérske práce

*Poradenská činnosť, zhotovenie projektovej a rozpočtovej dokumentácie

* * *

Firma Harmann spol. s r.o. je držiteľom platných oprávnení a osvedčení pre vykonávanie uvedených činností v znení zákonov NR SR po preverení Technickou inšpekciou SR.